HUNDINFO

   Gwendolyn och Emeth   /   Foto: Marianne Ahrne

Här redovisas år för år vilka hundar som registrerats i Sverige,

vilka svenskregistrerade hundar som erhållit en championtitel

och vilka hundar som genomgått BPH-test.


Om du vill veta mer om en specifik hund kan du anteckna registreringsnumret

som visas och söka upp hunden i SKKs Hunddata.

I nyare listor kan du klicka på registreringsnumret och komma direkt till SKK.


Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog,long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary