The Swedish Association of the

FÖRENINGSARKIV

   Gwendolyn & Emmet  / Foto: Marianne Ahrne

ANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ALMANACKAN 

Röstning för

januari och februari 2022 pågår nu.

Ny förenklad röstning i år!

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se