The Swedish Association of the

PICTURE GALLERY PUPPIES

Please click on a picture to get a larger picture image in a multislide presentation

Mac Nally's Izett "Maggie"

A selection of Marianne Ahrne's pictures of puppies

ANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ÅRETS GLEN 2020
Tävlingen är inställd
på grund av att alltför många poänggivande utställningar ställts in

ALMANACKAN 

Röstning för

nov. och dec. 2021 nu avslutad

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se