The Swedish Association of the

GLENS REGISTERED DURING THE YEARS

  Photo: Marianne Ahrne


GLENS REGISTERED IN SWEDEN

ACCORDING TO SWEDISH KENNEL CLUB DOG INFO

LINKS TO
DOG LISTS

BITCHES

MALES

TOTALLY

1

0

1

UNTIL NOW
2020 DECADE

1

0

1

LINKS TO
DOG LISTS

BITCHES

MALES

TOTALLY

5

4

9

6

5

11

7

3

10

1

0

1

7

5

12

9

6

15

5

9

14

7

5

12

2

2

4

11

8

19

ALL 2010 DECADE

60

47

107

LINKS TO
DOG LISTS

BITCHES

MALES

TOTALLY

13

10

23

5

3

8

6

3

9

8

10

18

3

3

6

7

2

9

3

2

5

2002

0

0

0

5

2

7

5

5

10

ALL 2000 DECADE

55

40

95

DOG LISTS
MISSING

BICHES

MALES

TOTALLY

1999

6

1

7

1998

5

2

7

1997

7

4

11

1996

0

0

0

1995

1

3

4

1994

1

1

2

1993

3

1

4

1992

4

4

8

1991

6

5

11

1990

0

0

0

ALL 1990 DECADE

33

21

54

ANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ALMANACKAN 

Röstning för

mars och april 2022 pågår nu.

Ny förenklad
röstning i år!

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se