The Swedish Association of the

GLENS REGISTERED DURING THE YEARS

  Photo: Marianne Ahrne


GLENS REGISTERED IN SWEDEN

ACCORDING TO SWEDISH KENNEL CLUB DOG INFO

LINKS TO
DOG LISTS

BITCHES

MALES

TOTALLY

1

0

1

UNTIL NOW
2020 DECADE

1

0

1

LINKS TO
DOG LISTS

BITCHES

MALES

TOTALLY

5

4

9

6

5

11

7

3

10

1

0

1

7

5

12

9

6

15

5

9

14

7

5

12

2

2

4

11

8

19

ALL 2010 DECADE

60

47

107

LINKS TO
DOG LISTS

BITCHES

MALES

TOTALLY

13

10

23

5

3

8

6

3

9

8

10

18

3

3

6

7

2

9

3

2

5

2002

0

0

0

5

2

7

5

5

10

ALL 2000 DECADE

55

40

95

DOG LISTS
MISSING

BICHES

MALES

TOTALLY

1999

6

1

7

1998

5

2

7

1997

7

4

11

1996

0

0

0

1995

1

3

4

1994

1

1

2

1993

3

1

4

1992

4

4

8

1991

6

5

11

1990

0

0

0

ALL 1990 DECADE

33

21

54

ANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ÅRETS GLEN 2020
Tävlingen är inställd
på grund av att alltför många poänggivande utställningar ställts in

ALMANACKAN 

Röstning för

nov. och dec. 2021 nu avslutad

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se