ÅRETS IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER

       Årets Glen 2023: Overijse Wildest Dream (Cracker) 


För att inspirera våra medlemmar att ställa ut sina hundar och visa upp

rasen i utställningskretsar, och med det öka den allmänna kännedomen om rasen
i Sverige, anordnas sedan 2005 tävlingen ”Årets Irish Glen of Imaal Terrier”.


Information om vilka utställningar som räknas finns nedan under Beräkningsregler.

Poängsättningen har reviderats fr o m 2020 års tävling, därför kan inte poängen
jämföras med tidigare års vinnare.


Efter varje utställning kontrollerar webmaster SKKs Hunddata
och beräknar deltagande hundars poäng.


Årets Glen 2023 blev Overijse Wildest Dream (Cracker)

Årets Glen BIM och Veteran blev Bowler Hat's Boggie Woogie (Smilla)

Grattis till dem båda!


ÅRETS GLEN 2024

Nu har den nya utställningssäsongen

och en ny tävlingsomgång startat.

Vi önskar alla LYCKA TILL!


Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog, long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary