The Swedish Association of the

SAIGITs AVELSRÅD

   Foto: Arne Wennerhag


I SAIGITs avelsråd och valphänvisning ingår följande personer:


Annette Andersson

Hunneberga 1702

241 64  Harlösa

e-post: annette@adeheimer.se


Annica Bladh-Jakobsson (sammankallande)

Sandviksvägen 10

618 34 Kolmården

e-post: annica_morris@hotmail.com


Ylva Meyer

Filarvägen 3

176 71 Järfälla

e-post: feradachkundry@yahoo.se


*************************************************************************


Information från Avelsrådet


RAS för Irish Glen of Imaal Terrier 2019

Väntar på fastställelse av

Svenska Kennelklubbens Avelskommitté


RAS för Irish Glen of Imaal Terrier 2013 

(Rasspecifik AvelsStrategi)


Bilaga 1 RAS 2013 Testas Mor - Strong Dog


Regler för ögontester före avel


Rasutvärdering och statistik för Glen i Sverige

Information från SAIGITs avelsråd 2016


  SKK's avelsstrategi för små hundpopulationer


SAIGITs hälsoenkät 2018

Sammanställning


Hälsorapport 2014 för Irish Glen of Imaal terrier

baserad på analys av 379 hundar i 13 länder


Animal Health Trust (AHT)

AHT:s Glen DNA-arkiv - bidra till forskningenPRA-CRD3

2010 fick vi tillgång till DNA-test för ögonsjukdomen PRA-CRD3.

Testet tas som ett enkelt blod- eller salivprov hos din veterinär, som i
sin tur skickar det för analys till testlaboratorium.


Skicka kopia på svaret till SAIGITs avelsråd!


Läs följande länkar innan du beställer provet:


Regler gällande DNA-test för medlem i SAIGIT


DNA test för PRA-CRD3


Hur gör jag detta test på min hund

ANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ALMANACKAN 

Röstning för

mars och april 2022 pågår nu.

Ny förenklad
röstning i år!

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se