SAIGITs AVELSRÅD

   Foto: Lisa Beste                                                                                                           Martha och två av hennes fem valpar


I SAIGITs avelsråd  ingår följande personer:


Annica Bladh-Jakobsson (sammankallande)

Sandviksvägen 10

618 34 Kolmården

e-post: annica_morris@hotmail.com


Ylva Meyer

Säbyholm Plåten 1

197 91 Bro

e-post: feradachkundry@yahoo.se


Ulrika Gustafsson-Bergmark

Klabböle 100
905 87 Umeå
e-post: ulrikagb@gmail.com


*************************************************************************


Information från Avelsrådet


RAS för Irish Glen of Imaal Terrier 2020

(Rasspecifik AvelsStrategi)


Bilaga 1 RAS 2013 Testas Mor - Strong Dog


Regler för ögontester före avel


Rasutvärdering och statistik för Glen i Sverige

Information från SAIGITs avelsråd 2016


  SKK's avelsstrategi för små hundpopulationer


SAIGITs hälsoenkät 2018

Sammanställning


Hälsorapport 2014 för Irish Glen of Imaal terrier

baserad på analys av 379 hundar i 13 länder


Animal Health Trust (AHT)

AHT:s Glen DNA-arkiv - bidra till forskningenPRA-CRD3

2010 fick vi tillgång till DNA-test för ögonsjukdomen PRA-CRD3.

Testet tas som ett enkelt blod- eller salivprov hos din veterinär, som i
sin tur skickar det för analys till testlaboratorium.


Skicka kopia på svaret till SAIGITs avelsråd!


Läs följande länkar innan du beställer provet:


Regler gällande DNA-test för medlem i SAIGIT


DNA test för PRA-CRD3


Hur gör jag detta test på min hund

Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog,long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary