The Swedish Association of the

RASINFORMATION

Foto: Marianne Ahrne


Irish Glen of Imaal terrier är en mycket gammal hundras, och som alla

gamla raser har den utvecklats och förändrats genom åren - både med och

utan människans hjälp och avsikt.


Men dagens rasstandard skiljer sig inte alls lika mycket från de tidigaste

bilderna på glennar som hos många andra raser. Det gäller fortfarande att

hundens främsta övergripande  kännetecken är "rough and ready" - att hunden

med sitt yttre och inre visar att den är beredd och kapabel att när som

helst ta sig an de uppgifter den avlats för.

ANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ALMANACKAN 

Röstning för

januari och februari 2022 pågår nu.

Ny förenklad röstning i år!

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se