The Swedish Association of the

LINKS TO  OTHER CLUBS ETC.


 NOTE! SAIGIT is not responsible for the contents of these websites.


Swedish
Terrier Club

Danish
Terrier Club

Norwegian
Terrier Club

Finnish
Terrier Club
Finnish
Glen Club

National
Terrier Club - UK

EFG-England

Netherlands
Glen ClubIrish Glen of Imaal Terrier Sporting Club of Ireland

USA
Glen Club

Swedish
Kennel Club

SKK Dog InfoKoiraNet
Finnish Dog Info

International

Glen DatabaseANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ÅRETS GLEN 2020
Tävlingen är inställd
på grund av att alltför många poänggivande utställningar ställts in

ALMANACKAN 

Röstning för

nov. och dec. 2021 nu avslutad

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se