The Swedish Association of the

LINKS TO  OTHER CLUBS ETC.


 NOTE! SAIGIT is not responsible for the contents of these websites.


Swedish
Terrier Club

Danish
Terrier Club

Norwegian
Terrier Club

Finnish
Terrier Club
Finnish
Glen Club

National
Terrier Club - UK

EFG-England

Netherlands
Glen ClubIrish Glen of Imaal Terrier Sporting Club of Ireland

USA
Glen Club

Swedish
Kennel Club

SKK Dog InfoKoiraNet
Finnish Dog Info

International

Glen DatabaseANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ALMANACKAN 

Röstning för

mars och april 2022 pågår nu.

Ny förenklad
röstning i år!

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se