TRÄNA DIN GLEN!

Bowler Hats Foxtrot (Glen)                                                 Foto: Ing-Marie Alfredsson       


TIPS OCH RÅD FÖR DIG SOM VILL TRÄNA DIN GLEN


Ing-Marie Alfredsson, aktiv glenägare, instruktör inom agility och viltspår
och engagerad medlem i SAIGIT, har sammanställt sina bästa tips och råd
om hundträning. Råden är särskilt anpassade för våra ibland speciella glennar.

Artikeln är uppdelad i fyra olika avsnitt som tar upp både träning i allmänhet
och förslag på olika saker du kan träna med din glen.
Skriv gärna ut de olika delarna så att du har dem lätt tillgängliga!
Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog,long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary