GLENANNONSER

Den sista av Lucys nio valpar har också hittat hem


För att annonsera på SAIGITs hemsida krävs följande:

• Annonsören ska vara medlem i SAIGIT

• Före parning ska avelsdjuren vara DNA-testade för PRA-CRD3

    (Progressiv retinal atrofi, specifik form hos Irish Glen of Imaal terrier),

    och ögonlysta för PHTVL/PHPV och katarakt. Detta gäller båda avelsdjuren.

    Skicka kopia på DNA-svaret till SAIGITs avelsråd före annonsering!
    Ögonlysningen kontrolleras i SKK Avelsdata.

• Annonsören ska följa SKKs gällande grundregler för hunduppfödning och

    överlåtelse av hund.


  Annonseringen är gratis.

   Under Valpar planeras kan du berätta om du tänker ta en kull nästa år eller

   inom kort, och att valpar är på gång när du parat din tik. Ta kontakt med

   webmaster@saigit.se för att lämna de uppgifter du vill ha i din annons, och

   för att uppdatera din annons med nyheter.


   Du som lägger in en ny annons får visa önskad bild här ovan, tills nästa

   annons publiceras. 

Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog,long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary