RASHISTORIK FÖR IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER

Mac Nally's Aonghus                                                                                                  Foto: Ulrika Gustafsson-Bergmark

Denna lilla robusta och mytomspunna terrier har fått sitt namn efter en

dalgång i grevskapet Wicklow på sydöstra delen av Irland.

Den har ursprungligen använts som jakt-, vakt- och draghund.

Numera hålls den mest som sällskapshund.


”Glennen” som den kallas i vardagslag är en gammal ras som redan 1575
finns omnämnd i George Tubervilles bok ”The noble art of Venerie and Hunting”.


Rasen är en mycket lokal variant som utvecklades i det begränsade området

av Imaaldalen. Bönderna i området var ättlingar till soldater som under

1500-och 1600-talet fick land av brittiska kronan för utförd militärtjänst.

För att överleva i detta karga område var de tvungna att använda

alla sina medfödda talanger. En hund som inte dagligen bidrog till sin

försörjning fanns det inte plats för.


I dessa bergiga och klippiga trakter utvecklades Glennen och var känd

och beundrad för sitt mod och skicklighet som arbetande hund.

Men först 1933 godkändes den som egen ras av Irländska Kennelklubben.


På Irland används Glennen fortfarande till jakt, främst på räv, grävling och utter.

Den är även en utmärkt råttfångare.


Glennen har funnits i Sverige sedan 1977 men är fortfarande en av de minst

kända av terrierraserna, både i Sverige och världen.

Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog,long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary