ÅRSMÖTE 2024


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I
THE SWEDISH ASSOCIATION OF THE IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER LÖRDAGEN DEN 24 FEBRUARI 2024 kl 14:00


ÅRSMÖTET 2024 kommer att vara digitalt via Zoom
och ge möjlighet till fler medlemmar att delta.
Anmälan är obligatorisk och du anmäler ditt deltagande via
formulär i Google Forms* senast söndagen den 18 februari.


För att delta i mötet behöver du tillgång till digital enhet

i form av dator, surfplatta eller smarttelefon.
Vid anmälan behöver du uppge mailadress som kan nås före och under mötet.


Det är viktigt att du deltar i mötet med egen digital enhet,
då talarordning och beslutsfattande med digitala symboler försvåras
om flera medlemmar samlas vid samma digitala enhet.


Underlag för mötet som dagordning, årsredovisning med mera
kommer att finnas tillgängliga via länk* efterhand som de blir klara.
Senast fredagen den 16 februari finns alla handlingar på plats.


Träningsmöte hålls den 20 februari kl 19 för er som känner behov av att
testa att koppla upp er till videokonferens, se att utrustningen fungerar
och pröva funktionerna i Zoom. Anmäles vid anmälan till årsmötet.

Lisa Beste är SAIGITs tekniska resurs före och under och mötet.
Hennes kontaktuppgifter är lisa@beste.se, mobil 070 142 3417


Hjärtligt välkommen!!
Karl Smedstad
Sekreterare SAIGIT
karlsmedstad@hotmail.com
Telefon: 0733 664 916


*Länkar till anmälan och årsmöteshandlingar kommer att

skickas med e-post i personlig kallelse till alla medlemmar


Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog,long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary