The Swedish Association of the

BPH

Foto: Marianne Ahrne                                                                   Gleann Emotive Emmet


BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund)


Vi vill uppmuntra alla glenägare att låta sina hundar göra ett BPH-test.

Att en mentalbeskrivning på 45 minuter inte säger allt om en hund är självklart.

Men för den enskilde hundägaren kan den ge värdefulla upplysningar om vad

man kanske kan förvänta sig av sin hund i oförutsedda eller ovanliga situationer.

De kan i sin tur väcka tankar om lämplig träning och andra förebyggande åtgärder.


För uppfödare är BPH ett utmärkt instrument i avelsarbetet.


Att våra hundar mår bra och fungerar i samhället är en fråga som inte bara

berör bruks- och tjänstehundar utan är en angelägenhet för varje

special- och rasklubb, och varje enskild hunduppfödare, hundköpare och hundägare.


Sist men inte minst, det är roligt och spännande att göra BPH,

det brukar både hund och ägare tycka!


 SKK hittar du fakta  om BPH - hur det går till, vad som krävs,

var man kan göra provet, och allt annat du behöver veta.


Resultat av testerna visas på SKK Avelsdata, där både den enskilda hundens

resultat och jämförelser med genomsnittet i rasen kan studeras.


SKK:s dokument om BPH:

BPH för din hund

Därför BPH

ANSLAGSTAVLAN


DNA-lab

Inget av de laboratorier som vi rekommenderat för DNA-testning av PRA-CDR3 utför dessa tester för närvarande.

Mer information finns under fliken AvelsrådALMANACKAN

Rösta på månadens bild, så kan du vinna en almanacka

ÅRETS GLEN 2020
Tävlingen är inställd
på grund av att alltför många poänggivande utställningar ställts in

ALMANACKAN 

Röstning för september och oktober 2021 pågår nu

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se