The Swedish Association of the

BLI MEDLEM I SAIGIT

 

Hej alla Glenvänner!

 

Välkommen att gå med i svenska rasklubben för Irish Glen Of Imaal Terrier.

Som medlem får du härlig glengemenskap och medlemstidningen

Glenbiten 4 gånger per år.

 

Du får erbjudande om glenaktiviteter, stora som små, din hund kan

vara med och tävla om att bli årets glen, du har möjlighet att

annonsera i Glenbiten och på hemsidan m m.

 

Det är enkelt att bli medlem.

Det enda du behöver göra är att betala in medlemsavgiften till

The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal Terrier på

Plusgiro 118 06 34-6.

 

Skriv namn, adress, telefon, och mailadress om du har någon.

Sen är det klart! Om det är svårt att få plats med alla uppgifter

kan du maila dem till kassor@saigit.se

För betalning från utlandet använder du följande nummer:

IBAN: SE 62 9500 0099 6026 1180 6346

BIC: NDEASESS

Medlemsavgifter per år:

Ordinarie medlemsavgift 250:-

Familjemedlem 100:-

Utlandsmedlem 270:-

(bosatt utanför Sverige)

Skänkt medlemskap* 100:-

*Skänkt medlemskap ger uppfödare möjlighet att skänka 1 års medlemskap

till sina valpköpare i samband med köp eller överlåtelse av hund.

 

Medlemsavgiften gäller som rullande helårsinbetalning fr o m första inbetalningens mottagningsdatum och förlängs automatiskt om ingen uppsägning inkommit.

Välkommen till vår klubb och ta del av Glennar och glenfolk när de är som bäst!

 

 

Här kan du läsa vad som gäller i SAIGIT för behandling av personuppgifter

Anslagstavlan

Årets första kull

Sveriges glennar

har utökats med

10 friska valpar

Ungdomsläger

SvTek bjuder in rasklubbarna

till ungdomsläger

17-20 juni 2018.

 

Glenträff i syd

Den 6 maj träffas

vi på Hovdala slott

i Skåne.

Almanackan 2019

Februari månads vinnare är utsedd.

Fortsätt rösta på bilder för

mars och april

Årets Glen 2018

Tävlingen fortsätter! Listan är uppdaterad efter 3 utställningar

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum