The Swedish Association of the

BLI MEDLEM I SAIGIT

 

Hej alla Glenvänner!

 

Välkommen att gå med i svenska rasklubben för Irish Glen Of Imaal Terrier.

Som medlem får du härlig glengemenskap och medlemstidningen

Glenbiten 4 gånger per år.

 

Du får erbjudande om glenaktiviteter, stora som små, din hund kan

vara med och tävla om att bli årets glen, du har möjlighet att

annonsera i Glenbiten och på hemsidan m m.

 

Det är enkelt att bli medlem.

Det enda du behöver göra är att betala in medlemsavgiften till

The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal Terrier på

Plusgiro 118 06 34-6.

 

Skriv namn, adress, telefon, och mailadress om du har någon.

Sen är det klart! Om det är svårt att få plats med alla uppgifter

kan du maila dem till kassor@saigit.se

För betalning från utlandet använder du följande nummer:

IBAN: SE 62 9500 0099 6026 1180 6346

BIC: NDEASESS

Medlemsavgifter per år:

Ordinarie medlemsavgift 250:-

Familjemedlem 100:-

Utlandsmedlem 270:-

(bosatt utanför Sverige)

Skänkt medlemskap* 100:-

*Skänkt medlemskap ger uppfödare möjlighet att skänka 1 års medlemskap

till sina valpköpare i samband med köp eller överlåtelse av hund.

 

Medlemsavgiften gäller som rullande helårsinbetalning fr o m inbetalningens mottagningsdatum och förlängs automatiskt om ingen uppsägning inkommit.

Välkommen till vår klubb och ta del av Glennar och glenfolk när de är som bäst!

Anslagstavlan

ÅRSMÖTE 2018

Reservera lördagen den 24 februari 2018 för årsmötet i Falkenberg!

Program presenteras när tiderna är klara

Almanackan 2019

Nu röstar vi för en

ny almanacka!

Bilder för januari

och februari är ute

för röstning

Årets Glen 2018

En ny lista är påbörjad

efter 2 utställningar

i Göteborg

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum