The Swedish Association of the

SAIGITs AVELSRÅD

   Foto: Arne Wennerhag


I SAIGITs avelsråd ingår följande personer:


Annette Andersson

Hunneberga 1702

241 64  Harlösa

e-post: annette@adeheimer.se


Annica Bladh-Jakobsson (sammankallande)

Sandviksvägen 10

618 34 Kolmården

e-post: annica_morris@hotmail.com


*************************************************************************


Information från Avelsrådet


RAS för Irish Glen of Imaal Terrier 2013 (uppdaterad 2018)

(Rasspecifik AvelsStrategi)

Uppdateringen är under fastställande

av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté


Bilaga 1 RAS 2013 Testas Mor - Strong Dog


Regler för ögontester före avel


Rasutvärdering och statistik för Glen i Sverige

Information från SAIGITs avelsråd 2016


  SKK's avelsstrategi för små hundpopulationer


SAIGITs hälsoenkät 2018

Sammanställning


Hälsorapport 2014 för Irish Glen of Imaal terrier

baserad på analys av 379 hundar i 13 länder


Animal Health Trust (AHT)

AHT:s Glen DNA-arkiv - bidra till forskningenPRA-CRD3

2010 fick vi äntligen tillgång till blodanalys för PRA-CRD3.

Testet tas som ett enkelt blodprov hos din veterinär, som i sin tur

skickar det för analys till antingen Biofocus eller Optigen.

Kopia på svaret skickas till SAIGITs avelsråd. Läs följande länkar!!


Regler gällande DNA-test för medlem i SAIGIT


DNA test för PRA-CRD3


 Hur gör jag detta test på min hund


DNA-remiss för SKK


Remiss Biofocus


 OPTIGEN - Printable Test Reuqest Form

ANSLAGSTAVLAN

OMPLACERING

Glentik redo

för nytt hem

ALMANACKAN 2020

Nu pågår röstningen för maj och juni

Årets Glen 2019

Ställningen är uppdaterad efter den fjärde poänggivande utställningen

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum