The Swedish Association of the

SAIGITs AVELSRÅD

Dairine / Foto: Monica Lindholm

 

I SAIGITs avelsråd ingår följande personer:

 

Annette Andersson (sammankallande)

Hunneberga 1702

241 64 Harlösa

e-post: annette@adeheimer.se

 

Annica Bladh-Jakobsson

Sandviksvägen 10

618 34 Kolmården

e-post: annica_morris@hotmail.com

 

*************************************************************************

 

Information från Avelsrådet

 

RAS för Irish Glen of Imaal Terrier 2013 (uppdaterad 2018)

(Rasspecifik AvelsStrategi)

Uppdateringen är under fastställande

av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté

 

Bilaga 1 RAS 2013 Testas Mor - Strong Dog

 

Rasutvärdering och statistik för Glen i Sverige

information från SAIGITs avelsråd 2016

 

SKK's avelsstrategi för små hundpopulationer

 

Hälsorapport 2014 för Irish Glen of Imaal terrier

baserad på analys av 379 hundar i 13 länder

 

Animal Health Trust (AHT)

AHT:s Glen DNA-arkiv - bidra till forskningen

 

 

PRA-CRD3

2010 fick vi äntligen tillgång till blodanalys för PRA-CRD3.

Testet tas som ett enkelt blodprov hos din veterinär, som i sin tur

skickar det för analys till antingen Biofocus eller Optigen.

Kopia på svaret skickas till SAIGITs avelsråd. Läs följande länkar!!

 

Regler gällande DNA-test för medlem i SAIGIT

 

DNA test för PRA-CRD3

 

Hur gör jag detta test på min hund

 

DNA-remiss för SKK

 

Remiss Biofocus

 

OPTIGEN - Printable Test Reuqest Form

 

Läsvärd länk om PRA

Bregorrey Glens UK

 

Anslagstavlan

HÄLSOENKÄT

2018

Under våren och sommaren hoppas vi att alla tar sig tid att fylla i den nya hälso-enkäten om våra glennar

NYHETSBREV

Vill du ha

SAIGITs nyhetsbrev

som kommer åtta

gånger per år?

Skicka ett mail till

kassor@saigit.se

Almanackan 2019

Augusti månads

vinnare är utsedd.

Fortsätt rösta

på bilder för sept. och okt.!

Årets Glen 2018

Tävlingen fortsätter! Listan är uppdaterad efter 10 utställningar

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum