The Swedish Association of the

SAIGITs AVELSRÅD

Foto: Arne Wennerhag

 

I SAIGITs avelsråd ingår följande personer:

 

Annette Andersson

Hunneberga 1702

241 64 Harlösa

e-post: annette@adeheimer.se

 

Annica Bladh-Jakobsson (sammankallande)

Sandviksvägen 10

618 34 Kolmården

e-post: annica_morris@hotmail.com

 

*************************************************************************

 

Information från Avelsrådet

 

RAS för Irish Glen of Imaal Terrier 2013 (uppdaterad 2018)

(Rasspecifik AvelsStrategi)

Uppdateringen är under fastställande

av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté

 

Bilaga 1 RAS 2013 Testas Mor - Strong Dog

 

Regler för ögontester före avel

 

Rasutvärdering och statistik för Glen i Sverige

Information från SAIGITs avelsråd 2016

 

SKK's avelsstrategi för små hundpopulationer

 

SAIGITs hälsoenkät 2018

Sammanställning

 

Hälsorapport 2014 för Irish Glen of Imaal terrier

baserad på analys av 379 hundar i 13 länder

 

Animal Health Trust (AHT)

AHT:s Glen DNA-arkiv - bidra till forskningen

 

 

PRA-CRD3

2010 fick vi äntligen tillgång till blodanalys för PRA-CRD3.

Testet tas som ett enkelt blodprov hos din veterinär, som i sin tur

skickar det för analys till antingen Biofocus eller Optigen.

Kopia på svaret skickas till SAIGITs avelsråd. Läs följande länkar!!

 

Regler gällande DNA-test för medlem i SAIGIT

 

DNA test för PRA-CRD3

 

Hur gör jag detta test på min hund

 

DNA-remiss för SKK

 

Remiss Biofocus

 

OPTIGEN - Printable Test Reuqest Form

ANSLAGSTAVLAN

 

GLENTRÄFF

med pröva-på

VILTSPÅR

söndag 14 april

utanför Alingsås

 

OMPLACERING

Glentik redo

för nytt hem

ALMANACKAN 2020

Nu pågår röstningen för mars och april

Årets Glen 2019

Tävlingen börjar

på nytt efter den

första poänggivande utställningen

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum