The Swedish Association of the

Vinnarbilder till 2021 års almanacka

Januari månads bild

Fotograf:

Åsa FinellFebruari månads bild

Fotograf:

Arne Wennerhag
Mars månads bild

Fotograf:

Olav Karlsson


April månads bild

Fotograf:

Ing-Marie AlfredssonMaj månads bild

Fotograf:

Sirpa Aho

Juni månads bild

Fotograf:

Helen ErikssonJuli månads bild

Fotograf:

Marianne Ahrne
Augusti månads bild

Fotograf:

Frida Franzén

September månads bild

Fotograf:

Arne Wennerhag

Oktober månads bild

Fotograf:

Suzanne Williams

November månads bild

Fotograf:

Lisa Beste
December månads bild

Fotograf:

Åsa FinellANSLAGSTAVLAN

ÅRSMÖTET 2021
är inställt enligt avrådan och generell dispens från SKK 

ÅRETS GLEN 2020
Tävlingen är inställd
på grund av att alltför många poänggivande utställningar ställts in

ALMANACKAN 

Röstning för

nov. och dec. 2021 nu avslutad

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se