AKTUELLT

Bowler Hat's Foxtrot "Glen" / Foto: Ing-Marie Alfredsson


HÄR PRESENTERAS AKTUELL INFORMATION

från klubben och externa aktörer.

Om du har något du tycker fler borde veta kan du maila till webmaster@saigit.se

____________________________________________________________________


Årsmötet 2021 är inställt

I sina riktlinjer på grund av pandemin avråder SKK från fysiska
årsmöten 2021, och ger generell dispens att skjuta upp årsmötet tills 2022.
Alternativet är att hålla digitalt årsmöte på SKKs plattform till en kostnad 
av 3000 kr, men eftersom vi inte har några viktiga ärenden att avhandla 
valde styrelsen att skjuta upp mötet. Årsredovisning, verksamhetsberättelse
och övriga dokument kommer att avsluta året som vanligt, men dessa
kommer att tas upp för godkännande först vid årsmötet 2022 samtidigt
med årsredovisningen för 2021,
enligt anvisningar från SKK. 

_____________________________________________________________________


Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018

Den skärper villkoren från PUL (PersonUppgiftsLagen) för hur företag

och organisationer får lagra och behandla personuppgifter.


Läs mer här om vad som gäller enligt Dataskyddsförordningen

för hantering av personuppgifter i

The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier.


Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen hittar du info på SKK

_______________________________________________________________________


UPPMANING!

Vi i SAIGITs styrelse vill uppmana alla som äger en glen i Sverige

att skicka in ägaruppgifter till Svenska Kennelklubben.

Det gör det lättare för oss att hitta er för tävlingen Årets Glen, hälsoenkäter m m.


Silence. No word spoken. The Glen has seen history.

Its wild mountains and its dog. Time stands still. The Glen, its terriers have survived time. A little dog,long in body, a family friend.


All, all are gone, the Scottish Highlanders who manned the Black Banks. 1798 fast forgotten.The terrier lives on. The mountains and their Glen are at peace.

           

But the Glen of Imaal Terrier speaks. I am an Irish Breed, I have known St.Patric. I was here in 1798, I knew Micael Dwyer.

            

All, all are gone, I still live on. The Irish Glen of Imaal Terrier.

             

By Eithne Cleary