The Swedish Association of the

GLENFÖRMEDLING

GLENFÖRMEDLING

 

För att annonsera i SAIGITs Glenförmedling krävs följande:

• Annonsören ska vara medlem i SAIGIT

• Ögonlysning ska vara UA och ha skett högst ett år före parningstillfället

• Före parning ska avelsdjuren vara testade för PRA-CRD3 (Progressiv retinal atrofi)

Det gäller båda avelsdjuren

• Annonsören ska följa SKKs gällande grundregler för hunduppfödning och

överlåtelse av hund.

• Annonskostnaden ska vara SAIGIT tillhanda innan annonsen publiceras

 

Annonspriser

"Valpar planeras" är gratis

Övrigt 50:-/annons

 

Maxtid för annonsering är 3 månader per annons - gäller ej Valpar planeras.

 

För annonsering kontakta webmaster

e-post: webmaster@saigit.se

Anslagstavlan

Beställ

2018 års

Almanacka

Grattis Eira till resultatet i SvTeks Viltspår-SM!

ALMANACKAN

September

månadsbild framröstad

Fortsätt rösta

för kommande månader

Årets Glen 2017

uppdaterad efter

13 utställningar

Har du tips, önskemål eller synpunkter på hemsidans innehåll? Maila till synpunkter@saigit.se