The Swedish Association of the

GLENFÖRMEDLING

Foto: Marianne Ahrne

GLENFÖRMEDLING

 

För att annonsera i SAIGITs Glenförmedling krävs följande:

• Annonsören ska vara medlem i SAIGIT

• Ögonlysning ska vara UA och ha skett högst ett år före parningstillfället

• Före parning ska avelsdjuren vara testade för PRA-CRD3 (Progressiv retinal atrofi)

Det gäller båda avelsdjuren

• Annonsören ska följa SKKs gällande grundregler för hunduppfödning och

överlåtelse av hund.

• Annonskostnaden ska vara SAIGIT tillhanda innan annonsen publiceras

 

Annonspriser

"Valpar planeras" är gratis

Övrigt 50:-/annons

 

Maxtid för annonsering är 3 månader per annons - gäller ej Valpar planeras.

 

För annonsering kontakta webmaster@saigit.se

Anslagstavlan

Sista chansen i november!

Beställ

2018 års

Almanacka

Hälsorapport

baserad på analys av 379 hundar från 13 länder

ALMANACKAN

Oktober månadsbild framröstad

Fortsätt rösta

för november och december!

Årets Glen 2017

uppdaterad efter

15 utställningar

Har du tips, önskemål eller synpunkter på hemsidans innehåll? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum