The Swedish Association of the

GLENFÖRMEDLING

Foto: Marianne Ahrne

GLENFÖRMEDLING

 

För att annonsera i SAIGITs Glenförmedling krävs följande:

• Annonsören ska vara medlem i SAIGIT

• Ögonlysning ska vara UA och ha skett högst ett år före parningstillfället

• Före parning ska avelsdjuren vara testade för PRA-CRD3 (Progressiv retinal atrofi)

Det gäller båda avelsdjuren

• Annonsören ska följa SKKs gällande grundregler för hunduppfödning och

överlåtelse av hund.

• Annonskostnaden ska vara SAIGIT tillhanda innan annonsen publiceras

 

Annonspriser

"Valpar planeras" är gratis

Övrigt 50:-/annons

 

Maxtid för annonsering är 3 månader per annons - gäller ej Valpar planeras.

 

För annonsering kontakta webmaster@saigit.se

Anslagstavlan

ÅRSMÖTE 2018

Reservera lördagen den 24 februari 2018 för årsmötet i Falkenberg!

Program presenteras när tiderna är klara

Almanackan 2019

Nu röstar vi för en

ny almanacka!

Bilder för januari

och februari är ute

för röstning

Årets Glen 2018

En ny lista är påbörjad

efter 2 utställningar

i Göteborg

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum