The Swedish Association of the

GLENANNONSER

Foto: Gerd Horal

 

För att annonsera på SAIGITs hemsida krävs följande:

• Annonsören ska vara medlem i SAIGIT

• Före parning ska avelsdjuren vara DNA-testade för PRA-CRD3

(Progressiv retinal atrofi). Detta gäller båda avelsdjuren.

• Annonsören ska följa SKKs gällande grundregler för hunduppfödning och

överlåtelse av hund.

 

Annonsering

är gratis, men maxtid för en annons är 3 månader. Gäller inte Valpar planeras.

 

För annonsering kontakta webmaster@saigit.se

Anslagstavlan

HÄLSOENKÄT

2018

Under våren och sommaren hoppas vi att alla tar sig tid att fylla i den nya hälso-enkäten om våra glennar

Ungdomsläger

SvTek bjuder in rasklubbarna

till ungdomsläger

17-20 juni 2018.

 

Glenträff i syd

Den 6 maj träffas

vi på Hovdala slott

i Skåne.

Almanackan 2019

Mars månads

vinnare är utsedd.

Fortsätt rösta

på bild för april

Årets Glen 2018

Tävlingen fortsätter! Listan är uppdaterad efter 4 utställningar

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum