The Swedish Association of the

GLENANNONSER

Foto: Gerd Horal

 

För att annonsera på SAIGITs hemsida krävs följande:

• Annonsören ska vara medlem i SAIGIT

• Före parning ska avelsdjuren vara DNA-testade för PRA-CRD3

(Progressiv retinal atrofi). Detta gäller båda avelsdjuren.

• Annonsören ska följa SKKs gällande grundregler för hunduppfödning och

överlåtelse av hund.

 

Annonsering

är gratis, men maxtid för en annons är 3 månader. Gäller inte Valpar planeras.

Den som lägger in en ny annons får visa önskad bild här ovan, tills nästa

annons publiceras. Bifoga bilden samtidigt som du skickar annonsen till

webmaster@saigit.se

Anslagstavlan

HÄLSOENKÄT

2018

Under våren och sommaren hoppas vi att alla tar sig tid att fylla i den nya hälso-enkäten om våra glennar

NYHETSBREV

Vill du ha

SAIGITs nyhetsbrev

som kommer åtta

gånger per år?

Skicka ett mail till

kassor@saigit.se

Almanackan 2019

Augusti månads

vinnare är utsedd.

Fortsätt rösta

på bilder för sept. och okt.!

Årets Glen 2018

Tävlingen fortsätter! Listan är uppdaterad efter 10 utställningar

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum