The Swedish Association of the

BPH

Foto: Marianne Ahrne Gleann Emotive Emmet

 

BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund)

 

Vi vill uppmuntra alla glenägare att låta sina hundar göra ett BPH-test.

Att en mentalbeskrivning på 45 minuter inte säger allt om en hund är självklart.

Men för den enskilde hundägaren kan den ge värdefulla upplysningar om vad

man kanske kan förvänta sig av sin hund i oförutsedda eller ovanliga situationer.

De kan i sin tur väcka tankar om lämplig träning och andra förebyggande åtgärder.

 

För uppfödare är BPH ett utmärkt instrument i avelsarbetet.

 

Att våra hundar mår bra och fungerar i samhället är en fråga som inte bara

berör bruks- och tjänstehundar utan är en angelägenhet för varje

special- och rasklubb, och varje enskild hunduppfödare, hundköpare och hundägare.

 

Sist men inte minst, det är roligt och spännande att göra BPH,

det brukar både hund och ägare tycka!

 

SKK kan du läsa om BPH - hur det går till, vad som krävs,

var man kan göra provet, och allt annat du behöver veta.

 

Resultat av testerna visas på SKK Avelsdata, där både den enskilda hundens

resultat och jämförelser med genomsnittet i rasen kan studeras.

Anslagstavlan

HÄLSOENKÄT

2018

Under våren och sommaren hoppas vi att alla tar sig tid att fylla i den nya hälso-enkäten om våra glennar

NYHETSBREV

Vill du ha

SAIGITs nyhetsbrev

som kommer åtta

gånger per år?

Skicka ett mail till

kassor@saigit.se

Almanackan 2019

Augusti månads

vinnare är utsedd.

Fortsätt rösta

på bilder för sept. och okt.!

Årets Glen 2018

Tävlingen fortsätter! Listan är uppdaterad efter 10 utställningar

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum