The Swedish Association of the

Vinnarbilder till 2019 års almanacka

 

 

 

Januari månads bild

Fotograf:

Arne Wennerhag

 

Februari månads bild

Fotograf:

Marianne Ahrne

 

 

Mars månads bild

Fotograf:

Marianne Ahrne

 

 

 

 

April månads bild

Fotograf:

 

Maj månads bild

Fotograf:

 

Juni månads bild

Fotograf:

 

 

 

 

Juli månads bild

Fotograf:

 

Augusti månads bild

Fotograf:

 

September månads bild

Fotograf:

 

 

 

 

Oktober månads bild

Fotograf:

 

November månads bild

Fotograf:

 

December månads bild

Fotograf:

 

Anslagstavlan

HÄLSOENKÄT

2018

Under våren och sommaren hoppas vi att alla tar sig tid att fylla i den nya hälso-enkäten om våra glennar

Ungdomsläger

SvTek bjuder in rasklubbarna

till ungdomsläger

17-20 juni 2018.

 

Glenträff i syd

Den 6 maj träffas

vi på Hovdala slott

i Skåne.

Almanackan 2019

Mars månads

vinnare är utsedd.

Fortsätt rösta

på bild för april

Årets Glen 2018

Tävlingen fortsätter! Listan är uppdaterad efter 4 utställningar

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum