The Swedish Association of the

AKTUELLT

Bowler Hat's Foxtrot "Glen" / Foto: Ing-Marie Alfredsson

 

HÄR PRESENTERAS AKTUELL INFORMATION

både från klubben och från externa aktörer.

Om du har något som du tycker fler borde veta

kan du maila till webmaster@saigit.se

_____________________________________________________________________

 

HÄLSOENKÄT 2018

Under våren och sommaren 2018 genomför SAIGIT en ny hälsoenkät för våra glennar. Enkäten omfattar alla hundar som är/har varit i livet efter 2005.

 

Vi är mycket tacksamma om ALLA som äger, eller har ägt,

en eller flera Glen of Imaal terrier tar sig tid att fylla i enkäten.

Helst en för varje enskild hund, men annars för den senaste.

Svaren kommer att utgöra ett viktigt underlag i arbetet med den

Rasspecifika AvelsStrategin (RAS),

och även för att kartlägga rasens hälsomässiga utveckling i stort.

 

Undersökningen är utformad som en webbenkät (bl a för att spara porto)

och tar 15-20 minuter att genomföra, så det är bra om du

har den tiden till förfogande när du börjar.

 

Länk till webbenkäten

 

Om du har frågor kan du maila, eller ringa 0707-12 73 07.

______________________________________________________________________

 

Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018

Den skärper villkoren från PUL (PersonUppgiftsLagen) för hur företag

och organisationer får lagra och behandla personuppgifter.

 

Läs mer här om vad som gäller enligt Dataskyddsförordningen

för hantering av personuppgifter i

The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal terrier.

 

Vill du läsa mer om den nya Dataskyddsförordningen hittar du info på SKK

_______________________________________________________________________

 

UPPMANING!

Vi i SAIGITs styrelse vill uppmana alla som äger en glen i Sverige

att skicka in ägaruppgifter till Svenska Kennelklubben.

Det gör det lättare för oss att hitta er för tävlingen Årets Glen, hälsoenkäter m m.

________________________________________________________________________

Anslagstavlan

HÄLSOENKÄT

2018

Under våren och sommaren hoppas vi att alla tar sig tid att fylla i den nya hälso-enkäten om våra glennar

NYHETSBREV

Vill du ha

SAIGITs nyhetsbrev

som kommer åtta

gånger per år?

Skicka ett mail till

kassor@saigit.se

Almanackan 2019

Augusti månads

vinnare är utsedd.

Fortsätt rösta

på bilder för sept. och okt.!

Årets Glen 2018

Tävlingen fortsätter! Listan är uppdaterad efter 10 utställningar

Har du tips, frågor

eller synpunkter? Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum