Länk till att skriva ut fler ex av hälsoenkäten

Saigit's Avelsråd består av följande personer

Sammankallande
Ingela Ryhede
Östermalmsgatan 48
114 26 Stockholm
0728 788423
ingela.ryhede@gmail.com


Information från Avelsrådet:

* Regler gällande DNA-test och ögonlysning för medlem i SA
IGIT:

* RAS för Irish Glen of Imaal Terrier 2013
inför fastställande av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
* Bilaga 1 RAS 2013 Testas Mor - Strong Dog

* RAS för Irish Glen of Imaal Terrier
Fastställt av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 2007-10-31

* Ras utvärdering och Statistik för Glen i Sverige:
information från SAIGIT avelsråd 2016

PRA-CRD3
Nu har "vi" äntligen fått fram blodanalys för PRA/CRD3, testet tas som ett enkelt blodprov hos din veterinär som i sin tur sedan skickar det för analys till antingen Bochum institutet eller Optigen. Kopia på svaret skickas sedan till någon i avelsrådet. Läs länkarna nedan !!!!!

* DNA test för PRA-CRD3

* Hur gör jag detta test på min hund

* Remiss-DNA för SKK

* Remiss Bochum

* OPTIGEN - Printable Test Reuqest Form.mht

* Länk till SKK's avelsstrategi för små hundpopulationer:

Läsvärda länkar om PRA:
* Holländska Glen klubben-
* Bregorrey Glens UK-